خانه 2018-07-15T22:58:52+04:30

محصولاتــــ

قرنیز

پروفیل 

چسب گرانول

چرا سپاهان پلیمر

کیفیت جهانی

کامل ترین تطبیق رنگ

مشاوره خرید

کاملترین سبد محصولات

مشاوره رایگان

در صورتی که برای انتخاب محصول مناسب، تطبیق رنگ محصولات، بودجه بندی محصولات PVC در پروژه های طراحی داخلی به کمک نیاز دارید مشاورین با تجربه تکنوپل آماده ارائه خدمات مشاوره رایگان به شما هستند.

محبوب ترین محصولات فصل

۱۳۵- (طرح چوب روشن) 

۱۴۸- (کتانی تیره) 

۱۲۰- (گردویی تیره) 

۱۲۵- (نقره ای طرح دار) 

اخبار و مقالات

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات و ماشین آلات مبلمان، تجهیزات و صنایع وابسته

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات و ماشین آلات مبلمان، تجهیزات و صنایع وابسته شرکت سپاهان پلیمر (تکنوپل) مفتخر است میزبان حضور سروران گرامی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات و ماشین آلات مبلمان، تجهیزات [...]

تخته فیبر با دانسیته متوسط

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺨﺘﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎ ﺩ ﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ(MDF) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻩ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﻣﻤﺮﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ بررسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺗﺨﺘﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻩ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﻣﻤﺮﺯ, [...]

تخته فیبر با دانسیته متوسط

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺨﺘﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎ ﺩ ﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ(MDF) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻩ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﻣﻤﺮﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ بررسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺗﺨﺘﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻩ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﻣﻤﺮﺯ, [...]

تخته فیبر با دانسیته متوسط

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺨﺘﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎ ﺩ ﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ(MDF) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻩ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﻣﻤﺮﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ بررسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺗﺨﺘﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻩ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﻣﻤﺮﺯ, [...]

بیشتر

ژورنال ۲۰۱۸ محصولات تکنوپل را دریافت کنید

دانلود ژورنـال (بزودی)