درخواست همکاری 2017-10-17T17:16:08+03:30

– تکمیل درخواست استخدام هیچ تعهدی برای این شرکت جهت استخدام ایجاد نمی کند.
– در صورتی که متقاضی استخدام، شرایط لازم جهت احراز شغل را داشته باشد، شرکت جهت مصاحبه حضوری از وی دعوت به عمل می آورد.

  مشخصات فردی

  عکس

  رزومه

  سوابق تحصیلی

  برای دانشجویان

  توانایی های علمی

  مکالمه زبان انگلیسی:

  خواندن زبان انگلیسی:

  نوشتن زبان انگلیسی:

  Word:

  Excel:

  Visio:

  AutoCad:

  PI:

  WordPress:

  MSP:

  PLC:

  Primavera:

  Photoshop:

  SqlServer:

  نقشه کشی تابلو برق و نقشه کشی خوانی:

  JavaScript:

  C#،ASP.NET:

  تعمیر و تعویض قطعات فرسوده برقی:

  آشنایی با مبانی ESO 9001:

  جوشکاری برق:

  جوشکاری CO2:

  جوشکاری زیرپودری:

  آشنایی با استانداردهای AWS-EN-DIN-ASIM:

  آشنایی با استانداردها و مرجع ساخت لوله AWWA 200:

  آلتراسونیک UT:

  بازرسی چشمی VT:

  CRM:

  حسابداری نوآوران:

  حسابداری سپیدار:

  HSE:

  حسابداری همکاران سیستم:

  مباحث برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک:

  MT:

  ضرایب ریسک و نحوه محاسبات خطر:

  سوابق دوره های تخصصی

  در کدامیک از زمینه های زیر مایل به همکاری با شرکت هستید ؟

  بازرگانی و فروشبازاریابیامور اداریمالی و حسابداریبرنامه ریزیفناوری اطلاعاتتولید و ساختتبلیغات و روابط عمومیکنترل پروژهسایر

  اطلاعات مربوط به سوابق شغلی

  نام و مشخصات دو نفر به عنوان معرف

  میزان حقوق درخواستی


  (حقوق ثابت + کلیه ی مزایا مانند: مسکن، خواروبار، اولاد وغیره )