نظرسنجی نمایشگاه 2018-01-13T12:13:45+03:30

بازدید کننده محترم

ضمن خیر مقدم و تشکر از بازدید غرفه شرکت سپاهان پلیمر، خواهشمند است جهت ارتباط و همکاری بیشتر، موارد ذیل را تکمیل فرمایید

    زمینه فعالیتتولیدیبازرگانی (داخلی)صادرات و وارداتپیمانکاریبازرسیمشاوره ای

    اطلاعات تکمیلی

    آیا با سپاهان پلیمر آشنایی دارید؟ بلیخیر
    از چه طریق از حضور این شرکت در نمایشگاه آگاه شده اید؟ دعوتنامههمکارانوب سایتپیامک
    ارزیابی شما از بازدید این غرفه چیست؟ عالیخوبمتوسطضعیف